Nyhedsbrev · Sitemap · Intranet

Motionskampagne 2019

SKAT Fritid& Idræts motionskampagne skydes også i gang her i 2019.
Vi håber på 1.000 deltagere, og samlet set motion i mere end 1.000.000 minutter.

Vi håber derfor, at du og dine kollegaer har lyst til at være med.
Konceptet er som det plejer og foregår i uge 9, 10 og 11.

Da vi gerne vil have, at alle kan være med, er der i SKAT Fritid & Idræts motionskampagne ikke noget snobberi i forhold til hvilke motionsformer, der tæller med. Det eneste krav vi stiller er, at man dyrker minimum 30 minutters motion om dagen i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Dette siger Sundhedsstyrelsen bl.a. om motion: "De 30 minutters fysisk aktivitet kan indgå som en del af tilværelsen og i forbindelse med éns vanlige gøremål. Det kræver således ikke nødvendigvis, at man iklæder sig træningstøj eller tilmelder sig et fitnesscenter. Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med sine børn mv."

Det vil med andre ord sige at løb, gang, cykling, støvsugning, fitness, spinning, aerobic, crossfit, stavgang, golf, hundeluftning mv. tæller med. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

For at motionskampagnen skal blive en succes, er det vigtigt, at de enkelte ansatte på Skatteforvaltningens forskellige fysiske adresser hanker op i sine nærmeste kollegaer. Vi ved, at ildsjælene er derude, og vi håber, at I vil tage initiativ til at danne et eller flere hold.

  

Fakta om motionskampagnen

Hvem kan deltage?

Alle ansatte i Skatteministeriet kan deltage.

 

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage.

 

Over hvor lang tid kører kampagnen?

3 uger! Vi starter mandag den 25. februar og slutter søndag den 17. marts

 

Hvad for noget motion tæller med?

ALT der minder om motion tæller med. Det eneste lille bitte krav er, at du skal dyrke 30 minutters motion om dagen. Hvis du allerede nu går en tur ind imellem, går i fitness center et par gange om ugen e.l. så er du allerede godt i gang… det er bare at notere antallet af minutter.

 

Hvor mange skal der være på et hold?

Minimum 4 personer

 

 

Hvordan tilmelder man sig?

 

 

Som deltager tilmelder du dig hos en holdkaptajn! Du har også muligheden for selv at være holdkaptajn, og så tilmelder dine kollegaer sig hos dig.

Tilmeldingen skal ikke sendes – kun resultaterne skal indsendes

Hvad skal man registrere og indberette?

 

Hver deltager registrerer antal minutter hver dag i kampagneperioden. Registreringen afleveres til holdkaptajnen når motionskampagnen er slut (skema til den enkelte deltagers registrering kan hentes nedenfor).

Indberetningen til SKAT Fritid & Idræt foretages af holdkaptajnen efter motionskampagnens afslutning (skema til holdkaptajnens registrering kan hentes nedenfor).

Indberetning af holdets resultat skal foretages senest mandag den 3. april 2019

Indberetningen sendes pr. mail til jorn.olsen@ufst.dk

Skema til holdkaptajnens indberetning er her

Skema til deltagerens registrering er her

Hvordan vinder man?

Ved at være mange deltagere og dyrke meget motion øger man sine chancer for at vinde. Vinderen findes nemlig ved vægtet lodtrækning. Jo mere motion og flere deltagere, des flere lodder! Tildelingen af lodder sker samlet for holdene tilknyttet de enkelte lokale idrætsforeninger.

Hvad vinder man og hvem får præmien?

Der findes ugevindere og en samlet vinder. Man kan godt være heldig og vinde både en ugepræmie- og hovedpræmien.

Ugepræmierne er på 1.000 kr./stk

Hovedpræmien er på 3.000 kr.

Præmien går til den lokale idrætsforening, som beslutter, hvad pengene skal bruges til bl.a. om de skal gå til foreningen eller holdet. Det eneste krav er, at pengene bruges til at fremme interessen for idræt, motion og anden kulturel fritidsvirksomhed.

 


Resultat af motionskampagnen 2018.

 

Der deltog 664 personer, der dyrkede motion i 800316 minutter.

Vinderne blev udtrukket på SKAT Fritid & Idræt´s repræsentantskabsmøde den 15/3-2018

 

Hermed vinderne:

Uge 1:                  Ringkøbing– Team DMR– Jannie Faurbye Sørensen

Uge 2:                  Thisted – SKAT Thisted – Morten Løgsted

Uge 3:                  København – Processer – Selskaber og 3. part – Line Bøtker

Samlet Vinder:       Svendborg – Person 7 – Inge Quist