Nyhedsbrev · Sitemap · Intranet

Motionskampagne 2013 Motionskampagnen 2013 er afsluttet og vinderne blev:

Vinderen af foreningspræmien gik til Horsens, der havde 26 % af deres medlemmer med i kampagnen.


Vinderne af de individuelle præmier er:

Poul la Cour, Horsens
Annette Danielsen, Aarhus
Charlotte Spaanhede, Thisted
Rikke Westermann, Horsens
Jeanette Olsen, TSI
Lona Skov, Tønder
Lisbeth Jørgensen, Herning
Kjeld Westergaard, Næstved
Birgitte Høj Andersen, BC
Kirsten Møller, Horsens

 

På SKAT Fritid & Idræts formandsmøde den 28. februar 2013 blev motionskampagnens fremtid diskuteret. Der var i år 237 deltagere mod 310 i 2012, dette deltagerantal er ikke tilfredsstillende. Der har gennem årene været forsøgt forskellige koncepter, men på trods af dette er deltagerantallet faldet stødt gennem årene. På formandsmødet var der ikke stemning for at aflive motionskampagnen endnu, så bestyrelsen går i tænkeboks og ser på mulighederne for at puste liv i kampagnen.