Nyhedsbrev · Sitemap · Intranet

Motionskampagne 2011 


 

Vindere i 2011

Januar: Tønder
Februar: Horsens
Marts: Betalingscentret

Samlet for tre måneder: Tønder


Se indberetningerne her


Det er virkelig flot af Tønder, som har været flot repræsenteret igennem hele kampagnen med gennemsnitligt 72 deltagere om måneden. Tønder har således haft mere end 25 % af deltagerne hver måned – Rigtig flot indsats!

På trods af at der i marts måned var en lille fremgang i antal deltagere, så er der fortsat for lavt deltagerantal til at motionskampagnen fortsætter i den nuværende form – 2. del af motionskampagnen 2011 er derfor aflyst!

Motionskampagnens fremtid blev diskuteret på formandsmøde i SKAT Fritid & Idræt den 14. april 2011, hvor der var stemning for at ændre konceptet. Erfaringsmæssigt er det svært at holde gejsten oppe i to gange tre måneder, og de år hvor kampagnen har været placeret henover sommermånederne, så har antallet af deltagere været halveret i den sidste måned i forhold til den første måned.

I januar 2012 vender motionskampagnen tilbage i en ny form. Kampagneperioden bliver på tre uger, og vil i den henseende minde mere om de større kampagner såsom "Tæl Skridt", "Arbejdspladsen Motionerer" og "Vi Cykler til Arbejde." Kampagnen vil blive afholdt i de sidste tre uger af januar, så den ikke kolliderer med andre kampagner fra bl.a. Firmaidrætten. Januar måned er samtidig en måned, hvor mange mener det er tid til at komme i gang med at motionere og denne kampagne kan muligvis være med til at motivere. Hvordan kampagnen helt præcist vil blive afholdt, vil I høre mere om senere på året.

 

Hvad er det her for noget?

SKAT Fritid & Idræts motionskampagne er en årlig tilbagevendende kampagne… Kampagnen er kendetegnet ved, at der findes lige så mange forskellige udgaver af kampagnen, som år den har været afholdt!

Hvem kan deltage?

Alle ansatte indenfor Skatteministeriets koncern

Hvad koster det?

Det er gratis

Over hvor lang tid kører kampagnen?

Vinter/forårskampagnen 2011: januar, februar marts

Efterårskampagnen 2011: august, september, oktober

Vinter/forårs- og efterårskampagnen afholdes separat, der er således mulighed for at lave nye hold.

Hvad for noget motion tæller med?

ALT tæller med. I modsætning til Firmaidrættens motionskampagne tæller støvsugning og lugning i haven og lignende dog ikke med. Der skal således være tale om en egentlig motionsaktivitet.

Hvad skal man registrere og indberette?

Hver deltager registrerer antal minutter. Registreringen afleveres til holdkaptajnen (skema til registrering kan hentes her).

Indberetningen foretages månedsvis af holdkaptajnen.

Indberetningen skal indeholde holdnavn, navn på lokal idrætsforening, antal deltagere og samlet antal minutter.

Indberetning skal foretages senest den 15. i den efterfølgende måned – fx skal marts indberettes senest den 15. april.

Indberetningen foretages af holdkaptajnen via link på denne side.

Hvordan tilmelder man sig?

Der er ingen officiel tilmelding. Indberetningen fungerer som tilmelding.

Hvor mange skal der være på et hold?

Minimum 4 personer, hvis der laves en indberetning på et hold med færre deltagere, er holdet ikke med i lodtrækningen.

Hvordan vinder man?

Ved at være mange deltagere og dyrke meget motion øger man sine chancer for at vinde. Vinderen findes nemlig ved vægtet lodtrækning. Jo mere motion og flere deltagere, des flere lodder! Tildelingen af lodder sker samlet for holdene tilknyttet de enkelte lokale idrætsforeninger.

Der findes månedsvindere samt en forårsvinder og en efterårsvinder.

Hvad vinder man og hvem får præmien?

Månedsvinderen vinder 1.000 kr. til køb af sportsudstyr eller til afholdelse af en sportsaktivitet.

Forårs- og efterårsvinderne vinder 3.000 kr. til køb af sportsudstyr eller til afholdelse af en sportsaktivitet. Ved kåring af forårs- og efterårsvinderen medregnes kun hold, der har været aktive i alle tre måneder.

Præmien tildeles den lokale idrætsforening.