Nyhedsbrev · Sitemap · Intranet

Motionskampagne 2009


Motionskampagnen 2009 er for længst overstået og vinderne er fundet. Haderslev løb med hovedgevinsten, som blev en Nintendo Wii med diverse tilbehør. Der skal lyde et stort tillykke herfra.

Som lige at opsumere lidt på kampagnen, så har der i alt deltaget 2555 personer i årets motionskampagne, har du deltaget i samtlige 5 måneder gælder du for fem personer.

Der er i alt cyklet i 880.003 minutter, løbet i 403.882 minutter og gået i 1.813.060 minutter

Altså er der samlet blevet motioneret i 3.096.945 minutter svarende til 51.615 timer og 45 minutter

Havde det været én person, der havde klaret det hele alene, ville det svare til ca. 5 år og 325 dages motion uden pauser – Det lyder helt VILDT!

Nedenstående vindere er fundet ved vægtet lodtrækning:

Samlet vinder: Haderslev 

Maj: Sluseholmen
Juni: Grenå
Juli: Betalingscentret
August: Svendborg
September: Køge